Styrelse och funktionärer

Styrelse
Anders Ullberg – Ordförande
Rickard Qvarfort – Vice ordförande
Rosina Gartz – Sekreterare och kassaförvaltare
Bo Erik Pers – Ledamot
Elisabeth Nilsson – Ledamot
Helena Hedblom – Ledamot
Jan Moström – Ledamot
Anders Werme – Ledamot
Göran Carlsson – Suppleant
Maria Mueller – Suppleant

Revisorer
Mikael Nissle
Jan Pieters
Håkan Öjerbring – Suppleant

Föredragsnämnd
Göran Carlsson – Sammankallande
Kerstin Konradsson
Göran Nyström
Mathias Ternell
Elja Nordlöf
Jacob Sandberg

Valberdening
Håkan Murby – Sammankallande
Göran Björkman
Martin Lindqvist

Klubbmästeri
Jon Fangel – Klubbmästare
Linn Efsing – Vice klubbmästare
Lina Orbéus – Vice klubbmästare

Övriga funktionärer
Magnus Sävenäs – Sångledare

Magnus Pousette – S:t Hindriks Redaktionskommité, chefredaktör
Maria Mueller – S:t Hindriks Redaktionskommité
Louise Erkers – S:t Hindriks Redaktionskommité
Johan Bahrke – S:t Hindriks Redaktionskommité
Mikael Karlin – S:t Hindriks Redaktionskommité

Anders Wallquist – Årsboksredaktör
Yngve Lennerstrand – Annonsansvarig

Jennifer Troëng – Pressekreterare