Kontakt

BHVs kansli
Kungsträdgårdsgatan 10
Box 1721
111 87 STOCKHOLM 

Lena Johansson

telefon: 08-679 17 90
e-post: bhv@jernkontoret.se

Bankgiro 700-6497
Org.nr: 802000-3110

Betalningsinstruktion finns här: Inbetalningsavi