Kontakt

BHVs kansli
Kungsträdgårdsgatan 10
Box 1721
111 87 STOCKHOLM 

Lena Johansson

tel: 08-679 17 90
bhv@jernkontoret.se

Bankgiro 700-6497

Betalningsinstruktion finns här: Inbetalningsavi