Annonser och sponsring

BHV har två nivåer för långsiktiga samarbeten och sponsring, BHV Partner och BHV Guld. Dessa tecknas genom individuella avtal. BHV Partner och BHV Guld har företräde för exponering mot studenter i form av luncher, speed-dating mm. Kontakta oss via mejl till bhv@jernkontoret.se om du vill veta mer om BHVs sponsoravtal. Ansvarig är Magnus Pousette.

Företag kan även köpa valfri exponering enligt nedanstående.

Kontakta BHVs bok- och annonsredaktörer:
Yngve Lennerstrand, 0708 – 26 71 24, y.lennerstrand@telia.com
Anders Wallquist, 0708 – 32 92 33, anders@wallquist.se

Programblad
Alla BHVs medlemmar och alla deltagare på Hindersmässan erhåller ett programblad i fyrfärgstryck om ca 32 sidor i A6 format. Det skickas också till samarbetsorganisationer, hotell mm i Örebro.
Helsida i programbladet kostar SEK 4 000:-. Begärd plats SEK 4 200:-

Utställningsyta
Hindersmässan avhålls under två dagar med stor trafik i lokalerna i samband med de olika arrangemangen. Upp till 25 kvm utställningsyta (bemannad eller obemannad) i de lokaler BHV hyr för Hindersmässan under fredag eftermiddag och lördag. BHV bistår med att flytta BHV utställning, roll-ups mm under förutsättning att totalvikten understiger 50kg.
Utställningsyta kostar SEK 4 500:- per dag.

Bildspel
Under Hindersmässans två dagar rullar ett bildspel före och efter föreläsningar och i pauser. Upp till 5 bilder alternativt en 25 sekunders lång film per företag.
Medverkan i bildspel kostar SEK 2 400:- per bild eller 5 sekunder film.

Årsbok
BHV producerar varje år en Årsbok (stående A5) med alla föredrag och bilder från årets Hindersmässa, samt en matrikel. Tills vidare är detta en tryckt bok, inbunden, om ca 200 sidor. Helsida i fyrfärg i kostar SEK 14 000:-, i svart-vitt SEK 10 000:-.
Begärd placering mot tillägg 20%.

Hela paketet
Allt ovan SEK 40 000:-.

Övriga arrangemang
Under Hindersmässan finns nästan obegränsade möjligheter att skapa kundmöten, medarbetarevent, exponering i olika former, eller exempelvis kontaktytor för framtida rekrytering.
BHV arrangerar detta efter önskemål och i samarbete med företaget till självkostnad. Självkostnad innebär BHVs direkta och redovisade utgifter till tredje part plus 4% samt SEK 500:- per timme för arbetade timmar av BHVs funktionärer. Kontakta oss via mejl till bhv@jernkontoret.se.