Medlemsavgift

Medlemsavgift 2021

Medlemsavgiften i BHV är 300:-
som betalas till
bankgiro 700-6497

Inbetalningsavi finns på länken: Medlemsavgift