Om BHV

Bergshantering, eller utvinning och användning av metaller och mineraler, är helt nödvändigt för vårt välstånd.

Bergshandteringens Vänners syfte är att skapa en mötesplats med affärsnytta för företag och individer. Vi vill skapa en tillhörighet och stolthet till vår bransch som bygger på dynamik och tradition. Vi vill vara generationsöverskridande för att öka unga människors intresse för bergshantering och att öka nätverkande bland människor som arbetar med bergshantering eller i dess närhet.

BHV´s plattform för detta är en årlig konferens och tillhörande festligheter i samband med Hindersmässan i Örebro i slutet av januari.

Vår styrelse  och våra funktionärer finns här:  Styrelse och funktionärer

Våra stadgar finns här: Stadgar

Underlag för medlemsavgift finns här: Inbetalningsavi