Styrelse och funktionärer

Styrelse
Annika Roos – Ordförande
Rickard Qvarfort – Vice ordförande
Rosina Gartz – Sekreterare och kassaförvaltare
Elisabeth Nilsson – Ledamot
Helena Hedblom – Ledamot
Jan Moström – Ledamot
Anders Werme – Ledamot
Maria Mueller – Suppleant

Revisorer
Mikael Nissle
Jan Pieters
Håkan Öjerbring – Suppleant

Föredragsnämnd
Maria Sunér – Sammankallande
Mathias Ternell
Elja Nordlöf
Jacob Sandberg

Valberedning
Anders Ullberg – Sammankallande
Göran Björkman
Martin Lindqvist

Klubbmästeri
Jon Fangel – Klubbmästare
Linn Efsing – Vice klubbmästare
Lina Orbéus – Vice klubbmästare

Övriga funktionärer
Magnus Sävenäs – Sångledare

Magnus Pousette – S:t Hindriks Redaktionskommité, chefredaktör
Maria Mueller – S:t Hindriks Redaktionskommité
Louise Erkers – S:t Hindriks Redaktionskommité
Johan Bahrke – S:t Hindriks Redaktionskommité
Mikael Karlin – S:t Hindriks Redaktionskommité

Anders Wallquist – Årsboksredaktör
Yngve Lennerstrand – Annonsansvarig

Jennifer Troëng – Pressekreterare

Julius Modin – Studentombud KTH
Linnea Lundvall – Studentombud LTU
Veronica Näslund – Studentombud LTU
Carl Stender – Studentombud Bergsskolan
Aleksander Berger – Studentombud ÖRU