Styrelse och funktionärer

Styrelse
Annika Roos – Ordförande
Åsa Jackson- Ledamot
Rosina Gartz – Sekreterare och kassaförvaltare
Elisabeth Nilsson – Ledamot
Helena Hedblom – Ledamot
Jan Moström – Ledamot
Anders Werme – Ledamot
Maria Mueller – Suppleant
Teodor Haglund – Suppleant

Revisorer
Mikael Nissle
Håkan Folin
Håkan Öjerbring – Suppleant

Föredragsnämnd
Maria Sunér – Sammankallande
Elja Nordlöf
Christina Friborg
Emma Härdmark
Hanna Escobar Jansson
Klas Nilsson

Valberedning
Anders Ullberg – Sammankallande
Göran Björkman
Martin Lindqvist

Klubbmästeri
Jon Fangel – Klubbmästare
Linn Efsing – Vice klubbmästare
Lina Orbéus – Vice klubbmästare

Övriga funktionärer
Magnus Sävenäs – Sångledare

Magnus Pousette – S:t Hindriks Redaktionskommité, chefredaktör
Maria Mueller – S:t Hindriks Redaktionskommité
Louise Erkers – S:t Hindriks Redaktionskommité
Johan Bahrke – S:t Hindriks Redaktionskommité
Mikael Karlin – S:t Hindriks Redaktionskommité

Hedda Pousette – Årsboksredaktör
Louise Erkers – Årsboksredaktör
Helena Åkesson – Årsboksredaktör
Pär Ljungqvist – Årsboksredaktör

Yngve Lennerstrand – Annonsansvarig

Jennifer Troëng – Pressekreterare

Amanda Källén – Sammankallande, Studentgruppen

Julius Modin – Studentombud KTH
Alicia Tyrevall – Studentombud LTU
Oskar Nordström – Studentombud LTU
Linn Lönnström – Studentombud Bergsskolan
Aleksander Berger – Studentombud ÖRU
Maja Rudin – Studentombud LTH
Natasha Majbrink – Studentombud LTH